Pendelarmar – för ökad framkomlighet

Entreprenadmaskiner inom både anläggning och skogsbruk är beroende av hög framkomlighet. En del i detta är maskinernas hjul och deras upphängning. Hjulen sitter vanligtvis monterade på enkelaxlar eller på en boggi, men för att öka framkomligheten ytterligare finns också så kallade pendelarmar.

En pendelarm är en hydrauliskt styrd hjulupphängning som, beroende på maskin och tillämpning, kan justeras i höjdled eller i både höjd- och sidled. På skogsmaskiner, där denna teknik är vanligast, sitter det boggilådor monterade på framvagnens pendelarmar, medan bakvagnens pendelarmar är försedda med hjulmotorer kopplade direkt till bakhjulen.

På entreprenadmaskiner, och då främst på en speciell typ av grävmaskin, sitter det fyra pendelarmar med hjulmotorer kopplade till maskinens fyra hjul, där pendelarmarna är ställbara i både höjd- och sidled.

Pendelarmarna styrs med hjälp av hydraulcylindrar. Med pendelarmarna kan man uppnå frigångshöjder på över en meter, samt ge maskiner betydligt bättre klättrings- och terrängkörningsförmåga än med konventionella hjulaxlar och boggiställ.

En annan fördel med pendelarmar är möjligheten att optimera maskiners viktfördelning och därmed anpassa marktrycket till olika terrängförhållanden.  

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.